GRUNDIR

ekosystem för energieffektivisering

Oberoende kunskap om energi och ENERGIANVÄNDNING

Vårt erbjudande:

Sänkta kostnader

Immunitet mot energiprishöjningar

Ökad komfort

Ökat fastighetsvärde

Kraftigt minskad klimatpåverkan

Energieffektivisering och utsläppsfri energi

För alla fastighetsägare...

Se filmen om Promenaden…

Bostadsrättsföreningen Promenaden i Falun har energieffektiviserat och minskat sina energiköp med 90 procent.
Genom att använda solen och etablerad teknologi har föreningen kraftigt minskat sina driftskostnader och sin klimatpåverkan.
Medlemmarna har fått bättre komfort och ökat värde på sina lägenheter.

Vi beräknar, bedömer och bistår!

Din byggnad adopteras av oss.

Läs mer

Vår process...

Kunskap

Efter första kontakten utförs en förstudie som visar hur byggnadens energi förloras. Nästa steg är en energiutredning med ett detaljerad åtgärdsplan. Slutligen projekteras åtgärderna för upphandling.

Finansiering

När projektet är genomarbetat och den tekniska lösningen har godkänts, granskas lönsamheten. Godkänt projekt ges en skräddarsydd finansiering med långa räntebindingstider för låga framtida kostnader.

Kontroll

Efter genomförandet, funktions-kontrolleras bygganden. Efterjusteringar genomförs. När prestandakraven är uppfyllda kan projektet godkännas.

Försäkring

En genomförandeförsäkring skyddar projektet mot förseningar och oförutsedda händelser under energirenoveringen. Därefter är åtgärderna försäkrade under cirka 30 år mot funktionsfel.

Gör allt som går!

Genom att djuprenovera din byggnad, skapas största miljönyttan. Ofta ger detta även den bästa lönsamheten.

Läs mer

Klimatet ändras, stor andel av CO2-utsläppen kommer från energianvändningen.

”Om vi vill bevara vår planet med ett klimat som motsvarar det som vår civilisation är byggd på och som livet på jorden är anpassat för, måste CO2-halten i atmosfären minska till 350 ppm CO2.” (J. Hansen, et al., NASA/Goddard, 2008.)

Om 350 ppm CO2

Energianvändning i Sverige

Bostäder och service:

39%

Industri:

38%

Transporter:

23%

Bostäder och service:

39%
Läs mer om klimatförändringen