Energiutredningar

En energiutredning är mer omfattande än en förstudie och visar i detalj hur en byggnads värmeförluster genom skal och avlopp uppstår. Ut- och invändig värmefotografering är en viktig del av att kartlägga värmeförlusterna.

Elanvändning kartläggs i detalj genom att tillfälliga elmätare monteras på olika platser i byggnaden. Elräkningarnas säsongs- och dygnsvariationer analyseras. Informationen leder fram till vilken utrustning som behöver bytas till ny med lägre elanvändning. Ofta kan brukandet påverkas genom individuell debitering och information till de boende om hur elanvädningen uppstår.

Efter att energianvändningen har kartlagts, skapas ett åtgärdsprogram som minskar energiförlusterna, visar på lämplig energiåtervinning och hur egen energi kan genereras. Möjligheterna till lagring av värme- och elenergi utreds. Genom kraftfulla åtgärder för minskade energiförlusterna och långtgående energiåtervinning behöver byggnaden tillföras avsevärt mindre energi än i utgångsläget.

Energiutredningen ger en investeringsplan med lämpliga åtgärder för olika skeden i energi-effektiviseringsprocessen. Lönsamheten beräknas enligt gängse regler.

Med energiutredningen som utgångspunkt kan åtgärderna projekteras och upphandlas.