Energideklarationer

Vi utför energideklarationer enligt lagkraven. Huvudregeln är att byggnader med en golvyta överstigande 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten ska ha en aktuell energideklaration. Energideklarationen ska normalt sett anslås på för besökare väl synlig plats; i flerfamiljshus blir huvudentrén den lämpligaste platsen. Efter 10 år ska energideklarationen förnyas.

Våra energideklarationer anger alltid ett antal kraftfulla och kostnadsbesparande åtgärder som minskar behovet av att köpa energi. Vi visar lösningar som används i andra byggnader och relevanta referensvärden för liknande byggnader.