Förstudier

Vi utför förstudier som utifrån tillgänglig information (energideklarationer, energiräkningar och byggnadsritningar) visar de lämpligaste energiåtgärderna, förväntad minskning av köpt energi och investeringens lönsamhet.

Först minskas värmeförlusterna så mycket som möjligt utifrån byggnadens förutsättningar. Därefter utreds olika tekniker för värmeåtervinning. Kreativa förslag lämnas för att på bästa sätt skapa egen energi på eller vid fastigheten.

Förstudien analyserar även möjligheten att samarbeta med intilliggande fastigheter för energiförsäljning och förutsättningarna för att använda angränsande markområden (exempelvis kommunal mark) för energiändamål.

Förstudien levereras som en skriftlig rapport.