Hantering av personuppgifter enligt GDPR

När du vänder dig till GRUNDIR, anförtror du oss dina uppgifter. GRUNDIR värnar om din integritet och vi har interna regler för hur mottagna uppgifter hanteras.

Vilken information vi samlar in och varför

När du kontaktar oss, ber vi dig vanligen om personuppgifter som namn, organisation, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används för att komma i kontakt med dig och den organisation du representerar. När du ingår i ett av GRUNDIRs nätverk eller deltar i ett möte använder vi din e-post, telefonnummer och liknande för att delge dig relevant information.

Hur använder vi informationen i fråga

Vi samlar in namn och kontaktuppgifter samt mötesanteckningar från våra kontakter med externa parter för att på ett lätt och smidigt sätt få kontakt. I vår kunddatabas kan vi även lagra handlingar som är specifika för din fastighet, exempelvis ritningar, energideklarationer, mm. Dessa handlingar har vi vanligen hämtat från offentliga databaser, ibland får vi dem från fastighetsägaren. Dessa handlingar delar vi endast med underleverantör som har i uppdrag att arbeta med den aktuella fastigheten

Framtida kontakter som vi inleder avser endast de tjänster vi erbjuder.

Åtkomst och uppdatering av information

Vi är tydliga med vilken information vi samlar in och varför. Om du vill veta vilken information vi har samlat in, kan du kontakta din kontaktperson inom GRUNDIR eller skicka epost till kontakt@grundir.se. Vi skickar dig den sparade informationen via epost till dig. Om inte informationen måste sparas av juridiska eller giltiga affärsmässiga skäl, kan du be oss ta bort dina uppgifter från våra datasystem. Uppgifter som finns i pappersarkiv kommer att finnas kvar men person- och organisationsuppgifter i dessa arkiv återanvänds inte.

GRUNDIR delar inte personuppgifter

GRUNDIR delar inte erhållna personuppgifter med organisationer, företag eller personer utanför GRUNDIRs nätverk. Vårt nätverk består av våra anställda och underleverantörer. De uppgifter våra underleverantörer erhåller är begränsade till sådana som behövs för att kunna utföra uppdragen som de har.

Nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev skickas endast till part som i särskild anmälan har begärt att få ett visst nyhetsbrev. GRUNDIRs nyhetsbrev kan alltid avbeställas.

Gallring

Personuppgifter sparas endast så länge det finns behov av att bevara dem för att fullgöra syftet med uppgifterna.