Goda exempel

I centrala Falun har bostadsrättsföreningen Promenaden med 75 lägenheter metodiskt byggt bort energianvändning och minskat den externt köpta energin med 90 procent. Investeringarna har ökat medlemmarnas komfort och standard.

Åtgärdsprogrammet utgörs av en noggrann, ambitiös och djupgående kombination av standardåtgärder med solfångare, solceller, värmeåtervinning och värmepumpar.

Månadsavgifterna ligger marginellt, på grund av förhållandevis korta avskrivningstider, högre än i en grannförening som inte har energieffektiviserat. På sikt kommer dock månadsavgifterna i Promenaden att bli lägre. Sammanställning av statistik över köparnas värdering av bostadsrätterna i Promenaden visar att lägenheterna har värderats 10 – 15 procent högre än i kringliggande bostadsrättsföreningar.

  • Vårgårda

Ett exempel på möjlig energibesparing är det djuprenoveringsprojekt som det kommunala bostadsbolaget Vårgårda Bostäder i Vårgårda har genomfört. Sex nedslitna hus från miljonprogrammet med hög energianvändning, byggda enligt dåtidens standardlösningar, har djuprenoverats så att behovet av tillförd energi för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel nästan har upphört.

För närvarande är energianvändningen cirka 15 kWh/m2/år men teoretiskt sett kan efter justering av gjorda installationer företaget helt sluta köpa energi för fastigheten. Endast hushållen kommer att köpa el för sina apparater.

Husen i projektet har totalt 12 200 m2 uppvärmd yta fördelad på 172 lägenheter. Genom att kombinera ett antal kända teknologier och begära av installationsföretagen att de genomför merparten av möjliga åtgärder, har energianvändningen minskat med över 70 procent.

Djuprenoveringsprojektet i Vårgårda visar att byggnader med hög energianvändning som dömts som rivningsfärdiga kan renoveras och få hög energiprestanda och god boendekomfort.

d

  • Göteborg

Nedan ett energieffektivt småhus i Göteborg med solceller och solfångare. Villan om cirka 500 m2 har ett energisystem som normalt sett genererar omkring 20 000 kWh/år vilket är mer än dubbelt så mycket som husets energianvändning på cirka 9 000 kWh/år.

Huset är ett standardhus som har fått extra isolering, kontrollerats noggrant under byggprocessen och försetts med förbättrad värmeåtervinning genom kompletterande utrustning. Taket täcks helt av solceller och solfångare.

Byggnaden utgör exempel på att tekniken för plusenergihus nu finns och att byggnader kan ge överskott att användas i elfordon eller för överföring till grannar.

I området Öster Mälarstrand i Västerås har under 2021 två unika flerfamiljshus färdigställts. Bärande struktur, bjälklag och ytterväggar är tillverkade i trä, vilket gör byggnaderna till en kolsänka avseende materialanvändning vid byggnationen. Byggnaderna har mycket små värmeenergiförluster och når passivhusstandard. All energi som byggnaderna behöver kommer från takens solenergianläggning som ger mer energi än byggnaden och hushållen sammantaget använder, dvs husen är plusenergihus.

Låg energianvändning ger lägre hyror, i detta projekt upp till 15 procent lägre hyra än i motsvarande hyreshus som köper energi.

Samtliga foton från Västerås: Jan Töve.