Återuppbyggnad av krigsskadade hus med egen energilösning.

I Ukraina har GRUNDIR tillsammans med ukrainska energiexperter genomfört en förstudie avseende återuppbyggnad av krigsskadade byggnader.

På en rad orter norr om Kyiv är ett stort antal byggnader förstörda eller kraftigt skadade. I Kharkiv i östra Ukraina är situationen värre.

Krigsskadade hus i staden Irpin, nära Kyiv.

De nya byggnaderna får efter återuppbyggnad låga energiförluster och förses med egen energianläggning. Många av byggnaderna blir självförsörjande på energi.

Energin för de återuppbyggda husen hämtas från takmonterade solfångare och solceller. Solfångarna leder ner värme till ett värmeenergilager på innergårdar eller till ackumulatortankar i husens källare.

Värmeenergilager under mark lagar värmeenergi mellan sommar och vinter. Värmepumpar ökar temperaturen till lämplig temperatur för radiatorer och varmvatten.

Byggnaderna tillförs ventilationsluft via en markvärmeväxlare som sommartid kyler tillförd luft och vintertid värmer den. En FTX-anläggning värmer tilluften med värmeenergi från luft som lämnar byggnaderna. Lägenheterna utrustas med smarta radiatortermostater och snålspolande vattenarmaturer.

Husen blir självförsörjande på värmeenergi och fastighetsel, möjligen även på hushållsel.

Taken förses med solfångare och solceller som utgör grunden i byggnadernas energisystem
Flygperspektiv för återuppbyggda hus med egen energianläggning.