Projektering och projektledning

GRUNDIR utför projektering och projektledning av alla åtgärder för genomgripande energieffektivisering i en byggnad. Vi upprättar en övergripande åtgärdsplan före detaljerad projektering.

De olika etapperna i projekteringen följer GRUNDIR-modellen med noggrann lönsamhetsberäkning för varje åtgärd.

GRUNDIR bedriver egen teknikutveckling för minskade värmeförluster och energialstring på eller vid byggnaden.

Till alla projekt knyts en certifierad kontrollansvarig eller besiktningsman för att säkra att projektet uppfyller bygglagstiftningens krav.