Vem kan få finansiering?

GRUNDIR kan ge finansiering till en ägare av inteckningsbar svensk fastighet. All finansiering ges i form av hypotekslån och byggnaden eller marken måste därför vara del av fastighet införd i Lantmäteriets fastighetsregister.

Förutom att fastigheten är inteckningsbar, ska ett tillräckligt belåningsutrymme finnas. GRUNDIR ger bottenlån inom belåningsutrymmet. Hur stort belåningsutrymmet är i förhållande till marknadsvärdet påverkas  av fastighetstypen (småhus, jordbruk, hyreshus eller industri).

Om finansieringen avser åtgärd i ett flytande objekt (husbåt, hotell, färja, mm), för registrering i Transportstyrelsens sjöfartsregister finnas eller vara uppfyllda. I vissa fall kan finansiering ges för fartyg registrerat i annat land om fartyget trafikerar svensk hamn.

Lånets konstruktion

Hypotekslånet ges med fast, låg ränta som är bunden under hela eller merparten av lånets löptid. Lånet är knutet till den belånade fastigheten och följer normalt sett med fastigheten om denna säljs. Energirenovering sänker driftskostnaderna vilket medför att ränta och amorteringar för renoveringslånet inte blir en ekonomisk belastning för nuvarande eller framtida ägare. Normalt sett stiger fastighetens värde.