Vad kan finansieras?

Förutom kunskap om tekniklösningar och lönsamhetsberäkningar, kan GRUNDIR bistå med finansiering av de flesta åtgärder som minskar en byggnads energianvändning eller som skapar energiproduktion i anslutning till byggnaden eller platsen. Det viktigaste grundkravet är att åtgärderna och utrustningen blir en stadigvarande del av byggnaden eller anläggningen.

Nedan ges exempel på åtgärder som finansieras:
Byggnadens skal
Inomhusmiljö
Badrum och kök
Energiåtervinning
Tvättstuga
Energialstring/-kompression
Energilagring
Utomhus
Beteendeförändring
Fartyg, husbåt, flytande anläggning, mm.